Turvallisuus

Teetä väestönsuojatarkastus vuosittain

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa viranomaisen ilmoituksesta.
Todellisen tarpeen vaatiessa suojan tarkastamiseen tai välineiden hankkimiseen ei enää ole aikaa. Materiaalien ja välineiden saatavuus tässä vaiheessa voi olla myös heikentynyt ja resurssit hankkimiseen rajoittuneet. Tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomioita väestönsuojan rakenteiden, ovien ja luukkujen kuntoon ja välineiden toimintaan.
Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka sisältää tiedon mahdollisista puutteista ja vioista. Suosittelemme väestösuojan tarkistamista vuosittain.

Leikkipaikkatarkastus turvaa ne tärkeimmät

Leikkipaikkojen kunnossapitoa ja turvallisuutta ohjaavat kuluttajaturvallisuuslain ja maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi Tukesin ja SFS:n julkaisemat standardit.
Taloyhtiön on huolehdittava, että alueella olevien leikkikenttien ja pallopelialueiden välineet asennetaan oikein valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Välineiden turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan. Käyttäjille on annettava riittävät tiedot välineiden turvallisen käyttämisen varmistamiseksi aina, kun se on tarpeen.
Leikkipaikkatarkastuksen tavoitteena on tunnistaa leikkipaikan välineiden ja varusteiden turvallisuusriskit, turva-alustan ja turva-alueen riittävyys sekä leikkialueen varusteiden tekninen kunto. Vuositarkastus antaa myös perustiedot leikkipaikan huolto-ja kunnossapito-ohjelmalle.
Leikkipaikkatarkastuksen tekee leikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksen saanut tekninen asiantuntija.
Leikkikenttävälineitä, jalkapallomaaleja ja koripallotelineitä hankittaessa on varmistettava, että välineet ovat turvallisia, soveltuvat yleiseen käyttöön ja täyttävät turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 vaatimukset.

Pelastussuunnitelma auttaa havaitsemaan varaatekijöitä

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Se on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille.
Pelastussuunnitelman tarkoitus on auttaa havaitsemaan asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät ja ehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä. Tunnemme kiinteistönne jo ennestään, joten osaamme painottaa pelastussuunnitelmassa oikeita asioita ja räätälöidä sen kiinteistöllenne sopivaksi.