Turvallisuus

Teetä väestönsuojatarkastus vuosittain

Haluatteko olla varmoja siitä, että kiinteistönne väestönsuoja on aina valmiina turvaamaan asukkaiden turvallisuuden? Suosittelemme lämpimästi, että harkitsette väestönsuojatarkastuksen suorittamista vuoden välein. Näin varmistatte, että väestösuoja pysyy pelastuslain määräämässä kunnossa ja sen varusteiden toimintavarmuus on taattu. Kiasin koulutetut tarkastajat ovat valmiina auttamaan teitä tällä tärkeällä matkalla.

Miksi valita Kias väestönsuojatarkastuksen suorittajaksi? Meillä on vuosien kokemus ja asiantuntemus väestönsuojien tarkastuksista, ja pystymme suorittamaan tarkastuksen kiinteistönne väestönsuojaan muutamassa tunnissa. Tarkastuksessa kiinnitämme erityistä huomiota väestönsuojan rakenteisiin, ovien ja luukkujen kuntoon sekä välineiden toimintaan.

Mitä tarkastus sitten sisältää? Tarkastuksessa tarkistamme ainakin seuraavat kohteet:

  1. Merkinnät: Varmistamme, että kaikki tarvittavat merkinnät ja opasteet ovat selkeästi näkyvillä.
  2. IV-koneet: Tarkistamme ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan ja huolehdimme siitä, että se toimii moitteettomasti.

 

3. Ylipainemittari: Tarkastamme ylipainemittarin toiminnan. 
4. Vesipiste: Varmistamme, että vesipiste  on käyttövalmis hätätilanteessa.
5. Ovi, luukku ja venttiilit sekä kiinteistön ilmanvaihto: Tarkistamme väestönsuojan sisäänkäyntien kunnon ja venttiilien toiminnan sekä väestösuojan ilmanvaihdon.
6. Varusteiden kunto ja lukumäärä: Käymme läpi kaikki väestönsuojassa olevat varusteet ja tarkistamme niiden kunnon ja määrän.
7. Kommunikointivälineet: Varmistamme, että kaikki kommunikointivälineet, kuten radioyhteydet, toimivat väestösuojassa moitteettomasti.
8. Sähkökeskus: Tarkastamme sähkökeskuksen ja sen toiminnan.

Tarkastuksen jälkeen saatte selkeän raportin, joka sisältää kaikki tarkastuksessa havaitut mahdolliset puutteet ja suositukset mahdollisista huoltotoimista tai varusteiden täydennyksistä. Näin voitte olla varmoja siitä, että väestönsuoja on aina valmiina tarvittaessa.

Hintamme sisältää koko väestönsuoja-tarkastuksen sekä selkeän raportin, joten voitte tehdä turvallisuutenne eteen tarvittavat toimenpiteet vaivattomasti ja luottavaisin mielin. Älkää jättäkö väestönsuojanne turvallisuutta sattuman varaan – ottakaa yhteyttä meihin ja varatkaa väestönsuojatarkastus jo tänään.

Leikkipaikkatarkastus turvaa ne tärkeimmät

Leikkipaikkojen kunnossapitoa ja turvallisuutta ohjaavat kuluttajaturvallisuuslain ja maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi Tukesin ja SFS:n julkaisemat standardit.
Taloyhtiön on huolehdittava, että alueella olevien leikkikenttien ja pallopelialueiden välineet asennetaan oikein valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Välineiden turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan. Käyttäjille on annettava riittävät tiedot välineiden turvallisen käyttämisen varmistamiseksi aina, kun se on tarpeen.
Leikkipaikkatarkastuksen tavoitteena on tunnistaa leikkipaikan välineiden ja varusteiden turvallisuusriskit, turva-alustan ja turva-alueen riittävyys sekä leikkialueen varusteiden tekninen kunto. Vuositarkastus antaa myös perustiedot leikkipaikan huolto-ja kunnossapito-ohjelmalle.
Leikkipaikkatarkastuksen tekee leikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksen saanut tekninen asiantuntija.
Leikkikenttävälineitä, jalkapallomaaleja ja koripallotelineitä hankittaessa on varmistettava, että välineet ovat turvallisia, soveltuvat yleiseen käyttöön ja täyttävät turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 vaatimukset.

Pelastussuunnitelma auttaa havaitsemaan varaatekijöitä

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Se on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille.
Pelastussuunnitelman tarkoitus on auttaa havaitsemaan asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät ja ehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä. Tunnemme kiinteistönne jo ennestään, joten osaamme painottaa pelastussuunnitelmassa oikeita asioita ja räätälöidä sen kiinteistöllenne sopivaksi.