Osakkaiden muutos- ja kunnossapitotyöt

Osakkaan muutos- ja kunnossapitotyöt

group of person on stairs

Kodin muutos- ja kunnossapitotöistä ilmoitetaan aina yhtiölle ennen toteutusta. 

Kun osakas on antanut ilmoituksessaan kattavat tiedot, eikä lisäselvittelyä tarvita, yhtiö vastaa remontti-ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.
Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa, että osakkaan remontissa noudatetaan hyvää rakennustapaa eikä yhtiön tai muiden osakkaiden etuja vaaranneta. Erityisen huolellisesti yhtiön tulee valvoa esimerkiksi märkätilojen sekä keittiöiden remontteja. Pienissä remonteissa ei välttämättä tarvita muutoskohteessa käyntiä. Kylpyhuoneremontissa tarkastuskäyntejä voi olla useita.

Osakkaalla vastuu korjaustyön asianmukaisuudesta

Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiön valvontakuluista. Yhtiön toteuttama valvonta ei poista osakkaan vastuuta korjaustyön asianmukaisesta toteutuksesta ja valvonnasta.
Keittiöremontissa, jossa uusitaan tiskiallas ja hanat, tarvitaan yleensä purkukatselmus ja loppukatselmus. Kylpyhuoneremontti voi työtavasta riippuen tarvita useita valvontakäyntejä. Purkukatselmuksen ja lattioiden kallistusten tarkastamisen jälkeen tarkastetaan vedeneristys yhdellä tai kahdella eri kerralla. Viimeiseksi tehdään loppukatselmus.
Remonttien ilmoittaminen ja valvonta on kaikkien osakkaiden etu. Kun remontit tehdään kunnolla ja ammattilaisten valvonnassa, ennaltaehkäistään mahdollisia myöhempiä selvittelyitä ongelmineen ja riitojen syntymistä.