Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategialla ohjataan yhtiön elinkaarta

group of person on stairs

Kiinteistöstrategialla vaikutetaan suunnitelmallisesti tulevien
tapahtumien hallintaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Se
on erinomainen työkalu ohjata yhtiön elinkaaren vaiheita.

Kiinteistöstrategia kuvaa yhtiön nykytilan, osakkaiden valitseman
kehityssuunnan sekä tulevaisuuden näkymän. Siinä
arvioidaan kiinteistöä ja sen tilojen toimivuutta, osakkaiden
investointihalukkuutta, kiinteistön hallintoa ja kiinteistönpitoa.

Yhtiön osakkaat ovat merkittävässä asemassa strategian
toteuttamisessa.

Kunnossapitotarpeen selvitys on hallituksen vastuulla

Hallituksen kirjallinen esitys yhtiökokoukselle

Hallituksen tulee esittää yhtiökokoukselle vuosittain kirjallinen selvitys merkittävistä kunnossapitotarpeista. Lisäksi hallituksen tulee esittää selvitys kiinteistössä aikaisemmin tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä.

Kunnossapitotarveselvitys antaa osakkaille tietoa seuraavan viiden vuoden aikana tarpeellisista korjaustöistä ja siten edesauttaa niiden käynnistämistä. Lähtötietoina ovat kiinteistökierroksella havaitut asiat, kiinteistön
kunto, korjaushistoria sekä rakennusosien tekniset käyttöikäarviot kiinteistöllä vallitsevissa olosuhteissa. Lähtötietoihin kuuluvat myös kiinteistön valittu korjausstrategia ja taloudellinen tilanne.

Kunnossapitotarveselvitys auttaa ennakoimaan tulevat kunnossapitotarpeet ja siirtämään tietoa hallitukselta toiselle.