Katselmukset

Kiinteistökatselmus tuo esiin korjaustarpeet

group of person on stairs

Kiinteistöasiantuntija tekee vuosittain kiinteistökatselmuksen. Kiinteistökatselmus antaa tietoa osakkeenomistajille kiinteistön pitkäjänteisen kiinteistönhoidon tarpeista. 

Kiinteistökatselmuksessa kiinnitetään huomiota kiinteistön yleiseen kuntoon akuuttien korjaustarpeiden ja turvallisuuteen liittyvien puutteiden havaitsemiseksi.  Katselmus antaa tietoa osakkeenomistajalle, jotta he voivat varautua tuleviin remontteihin ja niiden aiheuttamiin kustannukseiin.

Katselmoinnin aikana kiinnitetään huomiota myös yleisten tilojen siisteyteen. Havainnot kirjataan käsiteltäviksi hallituksen kokouksessa.