Energianhallinta

Maalämpö on ympäristöystävällinen ratkaisu

Maalämpöjärjestelmä tuottaa ympäristöystävällistä lämpöä. Maalämpö soveltuu sekä uudisrakennuksiin että saneerauskohteisiin. Maalämpöjärjestelmän hankintakustannukset ovat suuremmat muihin lämmitysratkaisuihin verrattuna, mutta käyttökustannukset ovat edulliset. 

Maalämpöön siirtymisessä tärkeimmät asiat ovat:

– tarve- ja kannattavuusselvitys
– hankesuunnittelu
– urakan valvonta
– käytön opastus
– käytönaikainen seuranta ja optimointi

KIAS:n asiantuntijat auttavat sinua hankkeen ensi metreiltä aina käytönaikaiseen seurantaan saakka.

Kulutusseurannalla saadaan aitoja säästöjä

 

Lämmitysenergian, veden ja sähkön seuranta paljastaa äkilliset ja hitaat kulutusmuutokset. Seuranta ohjaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin ajoissa. Pienikin vuoto voi aiheuttaa satojen eurojen tarpeettoman kustannuksen vuodessa.
Kulutusseurannan tavoitteena on antaa eväät tarpeettoman kulutuksen karsimiseen, energiaa säästävien laitteiden valitsemiseen ja niiden oikeaan käyttöön. Energiaa säästyy ja asumisviihtyvyys lisääntyy.

        Asiantuntijamme auttavat myös

    • ilma-vesilämpöpumpun hankinnassa
    • poistoilmalämpöpumppujärjestelmien hankinnassa
    • aurinkopaneelinen hankinnassa

Energiatodistuksesta saa tietoa energia-
tehokkuudesta

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus määritellään samalla tavalla kuin uudisrakentamisessa. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergian kulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.

Energiansäästösuosituksia varten on arvioitava rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatekninen kunto sekä selvitettävä sellaiset energiansäästömahdollisuudet, joiden avulla rakennuksen tai sen osan energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Energiatodistus tarjoaa rakennuksen energiatehokkuudesta tietoa, joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista. Todistus on voimassa 10 vuotta. Energiatodistuksia saa laatia vain pätevöitynyt, kokeen läpäissyt henkilö.