Uusi lainsäädäntö velvoittaa taloyhtiötä huolehtimaan palovaroittimista

Tuleva vuosi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia kiinteistöjen teknisessä kunnossapidossa, kun uusi laki pelastuslain muuttamisesta tulee voimaan. Yksi keskeinen muutos koskee asuinhuoneistojen palovaroittimien kunnossapitovastuun siirtymistä asukkailta taloyhtiölle. Tässä blogikirjoituksessa kerron, mitä nämä muutokset merkitsevät taloyhtiöille käytännössä ja kuinka voit varmistaa, että palovaroittimet ovat asianmukaisesti hoidettu.

Palovaroittimien kunnossapitovastuu siirtyy taloyhtiölle

Uuden lain mukaan taloyhtiöt saavat vastuulleen asuinhuoneistojen palovaroittimien kunnossapidon. Tämä muutos tuo mukanaan useita velvoitteita taloyhtiöille:

Palovaroittimien määrän riittävyys: Taloyhtiön on varmistettava, että asuinhuoneistossa on vähintään yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti ja vähintään yksi palovaroitin jokaista asuinkerrosta kohden. Lisäksi on suositeltavaa asentaa palovaroittimia eteiseen, olo- ja makuuhuoneisiin, jotta mahdollinen tulipalo havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Palovaroittimien asennus: Taloyhtiön tulee huolehtia siitä, että palovaroittimet asennetaan asianmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti. Toimiva, riittävä määrä ja hyvin sijoitetut palovaroittimet antavat aikaa pelastautua hädänhetkellä.
Palovaroittimien jatkuva kunnossapito: Palovaroittimien paristonvaihdosta ja yleisestä kunnossapidosta vastaa jatkossa taloyhtiö. Asia on huomioitava jatkuvan vuotuisen kunnossapidon näkökulmasta. Taloyhtiön huolehtiessa yhdenvertaisesti kunnossapidosta varmistutaan, että palovaroittimet toimivat asianmukaisesti kaikissa asunnoissa.
Suosittelemme useampia palovaroittimia

Vaikka lain asetus asettaa minimivaatimukset palovaroittimien määrälle, suosittelemme asentamaan asuinhuoneistoihin useampia palovaroittimia varautumiseen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi palovaroittimet eteisessä (hätäpoistumistie), olohuoneessa ja makuuhuoneissa voivat havaita tulipalon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä antaa enemmän aikaa pelastautumiseen. Asunnossa voi olla myös muita tiloja, joihin on järkevää asentaa halpa henkivakuutus – palovaroitin.

On myös tärkeää huomioida, että vakuutusyhtiöillä voi olla omia suojeluohjeitaan, ja ne saattavat kiinnittää erityistä huomiota palovaroittimien asianmukaiseen ylläpitoon.

Kuinka valmistautua muutokseen?

Huoletonta siirtymää uuteen kunnossapitovastuuseen voi helpottaa käyttämällä palveluntarjoajia, jotka voivat auttaa asiassa. KIAS on kehittänyt palovaroittimien kunnossapitovastuun lakimuutoksesta palvelun, joka tarjoaa seuraavia vaiheita:

Alueen toimijoiden/asennusliikkeiden kartoitus
Tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen laatiminen piirustuksien perusteella
Tarjouspyyntöjen toimitus tarjoajaehdokkaille
Tarjousten vastaanottaminen ja niiden arviointi
Toimeksiantosopimuksen laatiminen
Tarvittaessa työn valvonta.

Rakennukset ovat erilaisia ja palveluiden tarve vaihtelee yhtiökohtaisesti. Pyydä meiltä tarjous millaisesta palvelukokonaisuudesta juuri teidän taloyhtiössänne olisi tarve. Näin taloyhtiönne kunnossapitovastuuasiat saadaan kuntoon ja turvallisuus mitoitettua oikealle tasolle.

Ole valmis toimimaan

Kun taloyhtiösi on valmis tarttumaan uuteen kunnossapitovastuuseen, olet askeleen lähempänä täyttämään uudet vaatimukset ja varmistamaan kiinteistön turvallisuuden. Hallituksen päätös asiasta on tärkeä, joten keskustelkaa asiasta ja tarttukaa toimenpiteisiin. Tämä mahdollistaa sen, että olette valmiina vuoden vaihtuessa, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan kahden vuoden siirtymäajalla.

Turvallisuus on kaikkein tärkeintä, ja palovaroittimien asianmukainen toiminta voi pelastaa henkiä ja ehkäistä suuria vahinkoja. Toimi nyt varmistaaksesi, että taloyhtiönne pitää asukkaat turvassa.

Blogin kirjoittaja on
KIAS:n tekninen päällikkö Mika Jäntti