KIAS mahdollistaa teknisen asiantuntijan vuokraamisen

Meiltä on kyselty teknistä asiantuntijapalvelua, jossa nimetty henkilö toimisi teknisenä isännöitsijän taustatukena. Niinpä kehitimme palvelun nimeltään, tekninen asiantuntijapalvelu. Nyt KIAS:n asiantuntijalle voi soittaa ja kysyä arjessa askarruttavaan tekniseen kysymykseen vahvistuksen. Tekninen asiantuntija huolehtii nimensä mukaan kiinteistön teknisistä asioista ja toimii asiantuntijana isännöitsijälle sekä voi toimia tilauksesta myös suoraan osakkaiden apuna. Päätökset tekevät yhtiön edustajat. Perus- ja pienkorjaushankkeissa teknisen asiantuntijan tehtävänä on antaa suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia hallitukselle, sekä tuottaa tietoa hallituksen päätöksenteon tueksi esimerkiksi teettämällä kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia.

Yhtiökokouksissa kaikkien osakkaiden tulisi ymmärtää mm. investointien merkitys kiinteistön arvon säilyttämiseksi, eikä nähdä investointina pelkkänä uutena asumisen kulueränä. Teknisen asiantuntijan voi tilata paikalle kertomaan suunnitellun investoinnin tarkoituksesta selkokielellä. Tekninen asiantuntija suunnittelee taloyhtiön asioita aina asiakkaan parhaaksi, hän pyrkii ylläpitämään ja lisäämään kiinteistön arvoa sekä välttämään toiminnallaan korjausvelan kasvua.


Mitä tekninen asiantuntija sitten tekee?


Teknisen asiantuntijan tehtäviä ovat mm. erilaisten hankkeiden kilpailutus, urakkasopimusten laadinta ja valvontatehtävät. Tekninen asiantuntija voi myös valvoa kiinteistönhuollon toimintaa ja sen sopimuksen mukaisuutta. Teknisen asiantuntijan palveluita voidaan käyttää myös osakasmuutostöissä aina muutostyöilmoituksen vastaanottamisesta lopputarkastukseen saakka.

Tekninen asiantuntija voi tehdä kiinteistössä erilaisia tarkastuksia esimerkiksi leikkipaikka- ja väestönsuojatarkastukset sekä vahinkotarkastukset. Vesivahinkotapauksissa tekninen asiantuntija voi koordinoida koko vahinkoprosessin alusta loppuun saakka.

Asiantuntijan ”vuokra”hinta perustuu palveluhinnastoon, joka määritellään kohteen vaativuuden ja halutun palvelutason mukaan. Soittele tai kun tavataan, niin kartoitetaan, millainen taustapalvelu on teille paras ratkaisu.

Tarmo Oikarainen
toimitusjohtaja, KIAS
puhelin 040 163 6229